Naše jazdecké centrum ponúka služby výcviku jazdcov a ustajnenia koní v modernom novovybudovanom areáli v tesnej blízkosti Nitry. Naša jazdecká škola je vedená odborníkmi, ktorí dosiahli a stále dosahujú vynikajúce výsledky v jazdeckom športe ako jazdci aj tréneri v disciplínach drezúra, parkúr a military.

Pre jazdcov je k dispozícii moderné zázemie poskytujúce dostatočný komfort aj pre náročnejších klientov. V priestranných boxoch vo svetlej stajni s kvalitným odvetrávaním, možnosť jazdiť v krytej hale 70 x 35 metrov a vo vonkajšej jazdiarni s kvalitnými povrchmi, 6 hektárov vonkajších trávnatých výbehov a pasienkov vysiatych špeciálnymi zmesami pre kone a moderným zázemím pre jazdcov.

Naša koncepcia zabezpečuje pre športové kone našich klientov dôstojné životné podmienky, vrátane možnosti tráviť voľný čas prirodzeným spôsobom života, ktorým je pobyt v stáde na pastvinách. Rovnako je pre nás podstatné vytvárať optimálne podmienky pre jazdcov so športovými ambíciami v disciplínach drezúra a parkúr.

V neposlednom rade chceme vytvoriť miesto s dobrou atmosférou, kde budú naši klienti tráviť svoj voľný čas s radosťou.